Chính sách bảo mật

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Vạn Hợp Long không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Vạn Hợp Long. Khi quý khách hàng đăng ký đặt hàng tại Vạn Hợp Long

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Tên người liên hệ cá nhân hoặc ng ty
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ giao hàng:
  • Thông tin ng ty bao gồm tên giao dịch đầy đủ, địa chỉ, Mã số thuế

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

  • Giao hàng quý khách đã mua tại Vạn Hợp Long
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách
  • Sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng;
  • Sử dụng thông tin để xác nhận và thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến của khách hàng.

Quý khách cần đảm bảo là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh để có thể giao hàng cho quý khách.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Vạn Hợp Long sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi.  Thông tin được hủy sau quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi Khánh hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Vạn Hợp Long, Địa chỉ: 106 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

5. PHƯƠNG THỨC VÀ NG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Vạn Hợp Long sửa lại những sai sót trong dữ liệu của Quý khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào Quý khách hàng cũng có quyền yêu cầu Vạn Hợp Long ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của quý khách hàng khi quý khách sử dụng những dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu rằng quý khách sẽ rất quan tâm đến việc những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi có được bảo mật an toàn hay không. Và chúng tôi luôn muốn quý khách sẽ thật yên tâm và tin tưởng khi tham gia các dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cam kết sẽ khiến quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi mua sắm hàng của chúng tôi với sự tin tưởng hoàn toàn.

Chúng tôi tạo ra chính sách bảo mật này để chứng minh cho cam kết về sự an toàn bảo mật với quý khách. Qua Chính sách bảo mật thông tin này, chúng tôi muốn quý khách hiểu được về việc chúng tôi thu thập thông tin khách hàng, việc sử dụng và chia sẽ thông tin cũng như việc bảo mật thông khách hàng của chúng tôi.

Chân thành cảm ơn quý khách!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

AI Chatbot Avatar